• 31 Mar - 2019

    Tuyển dụng

    Với mong muốn mở rộng, nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ chuyên nghiệp và vững mạnh, NNT Architects đang cần sự hợp tác của các bạn với những vị trí sau: 1. KIẾN TRÚC SƯ: 02 vị trí...